Diplomerad stavgångsledare

Önskar du att lära dig mer i hur man tränar med stavar har du  möjlighet att utbilda dig teoretiskt i vår interaktiva e-utbildning på internet. Du kanske vill öka din kunskap i olika träningsmetoder för att sedan lära ut det till andra eller så kan det bara vara för din egen nytta skull. E-utbildningen “Alla kan träna med stavar!” inspirerar till att lära sig mer om stavträning, stavteknik, val av rätt stavar samt sprida kunskap om hur rätt utrustning kan underlätta stavträningen.