Mobil nödradio

  • 325 kr

En nödradio eller vevradio är i regel en radio som kan ta emot ström via en vev som du matar ström till radion med.


I lager.
Dela

Den är fördelaktig i olika situationer där du har behov av information i samband med en kris. I Sverige förmedlas information angående landets situation via P4, om strömmen går och batterierna är slut kan det behövas en vevradio. Det är helt enkelt en bra försäkring som håller dig informerad av de myndigheter som är inblandade i en nödsituation.

Denna nödradio har flera olika funktioner som kan vara livsviktiga i en nödsituation. När vägguttaget slocknar kan du använda handveven för att ladda det inbyggda batteriet. Men solcellerna ovanpå radion kan också hjälpa till att ladda det inbyggda batteriet. När strömmen till vägguttaget kommer tillbaka kan du ladda upp batteriet i radion.

Nödradion har även en inbyggd ficklampa som kan ställas in i tre olika lägen. Det finns också ett inbyggt nödlarm, hög siren och blinkande ficklampa, vilket kan vara praktiskt om du hamnar i en situation där du vill komma i kontakt med omvärlden.

Här är en mer ingående beskrivning av de olika funktionerna på nödradion.

När ska man använda radion
-Vrid VOLYMKNAPPEN medurs för att slå på radion och justera volymen.
-Välj AM, FM eller WB efter radioband. För bättre mottagning, förläng ut hela antennen
-Vrid på TUNER DIAL för att välja en station. Den gröna lampan kommer att tändas när den valda stationen är som renast.

Nödlarm (högt ljud)
Ett långt tryck på ficklampans knapp för att aktivera radions alarm med ficklampa blinkande, kort tryck för att stänga av den.

Ficklampa
Ficklampan har tre ljuslägen: stark, medium, svag. Med ett kort tryck på knappen för att sätta på den, och när du trycker på knappen igen kommer den att lysa i ordningen hög, medium och låg tills ficklampan slocknar.

Solcellerna
Placera produkten i genomsnittligt solljus i cirka 10-12 timmar, den röda indikatorn tänds vid laddning.

Handvev
Veva antingen medurs eller moturs i 3-5 minuter för att aktivera batteriet för första användning, eller när enheten har varit inaktiv i mer än 60 dagar. Den röda indikatorn tänds vid start

För efterföljande laddningar, vrid handtagets vev i en minut (vevhastighet>=13Ormp) för att producera:
15-20 minuter av kontinuerligt ljus för lampan med tre lysdioder
15-20 minuters kontinuerlig radioanvändning (medium volym)
3-5 minuters samtalstid för mobiltelefon

Micro USB porten
Lyft gummifliken på sidan av enheten.
Sätt i ena änden av laddningssladden i Micro USB-uttaget och den andra änden i strömkällans USB-port. Den röda indikatorn tänds när batteriet i radion laddas (denna kabel ingår)

USB porten
Lyft gummifliken på sidan av enheten.
Sätt i USB-kabeln i USB-uttaget och den andra änden till enheten som ska laddas (denna kabel ingår ej)

Laddnings- och urladdningsskydd
-Röd lysdiod släcks när enheten är fulladdad
-När batteriet laddas för mycket eller kortsluts, stopps utgången automatiskt
-När nätspänningen är lägre 2,5v, kommer strömkällan att stängas av automatiskt

Färg: Svart eller röd

Specifikationer:
Mått: 128X60X45 (mm)
Vikt: ca 250g
Maximal strömförbrukning: 1,5W
Frekvensområde: AM 520-1710 KHz; FM 87-108 MHz NOAA: 162,40-162,55 MHz
Arbetsspänning: 2,7V-4,2V
Strömkälla: Li-ion 2000mAh batteri
Max LED-ficklampa: 1,0W/50LM

Vård och underhåll
Torka av enhetens utsida med en mjuk, fuktig trasa.
Rengör ledlinsen med en vanlig linsrengöringsprodukt.
Rengör inte enheten med starka slipmedel eller lösningsmedel.
Radion tål fuktiga miljöer och är kapslingsklassad enligt lPX3 (Striltätt)
När enheten är inaktiv i 60 dagar, eller första användning,  veva eller ladda i solljus i 3 till 5 minuter för att aktivera det interna batteriet.

Svensk manual medföljer