Litteratur om vandring och stavgång

Vi nordbor tar naturen och tillgången till den för givet. På många håll i världen är detta inte alls en självklarhet. Den svenska naturen är något vi ska vara rädda om och bevara. Vi ska ta till oss de möjligheter den tillgången ger oss, nyttja den utan att förstöra och föra det vidare till kommande generationer.

Vi har också en möjlighet att göra vårt land till en attraktiv destination för besökare genom att erbjuda naturupplevelser i olika former men göra det på ett hållbart sätt. Den svenska naturen är ovanligt väl lämpad för vandring. Vi har sammanställt lite olika litteratur med olika destinationer som kan vara praktiskt att ha med sig på sin vandring eller bara fungera som inspiration för ett mer aktivt uteliv.