Reklamation

Garanti
En garanti innebär att vi garanterar att hela varan eller vissa egenskaper hos varan ska fungera under hela garantitiden. Varor du köper via vår OUTLET har endast 3 månaders garanti. Men kom ihåg att du alltid har ett skydd av konsumentlagstiftningen. Du har tre års reklamationsrätt, även om garantitiden är kortare.

För att vi ska slippa stå för garantin måste vi bevisa att det är du som ansvarar för felet på varan. 

Du är till exempel ansvarig för fel på varan om:
-det har skett en olycka efter att du har fått varan
-du har vanvårdat varan eller använt den på ett onormalt sätt
-du har struntat i skötsel- och serviceanvisningar
-felet beror på normalt slitage.

Reklamation och klagomål
Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

- Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.
- Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

Hur går du tillväga vid reklamation?
Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till [email protected] där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Ansvarsbegränsning
Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.