Vad är cookies?

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program.

Datoranvändaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas. Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.

Den Intressebaserade anpassning som görs är mycket betydelsefull för användarupplevelsen av Internet. Den reklam användaren exponeras mot blir typiskt sett mer relevant för denne.

Det ökade värdet av den Intressebaserade reklamen bidrar i hög utsträckning till att attraktiva tjänster kan finansieras med reklam i stället för avgifter.

Cookiehantering
Som användare kan du själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort cookies. Du kan även välja att tillåta cookies för specifika webbsidor. Dessa val går att göra i inställningarna för din webbläsare.

Observera att detta är inte ett sätt att slippa reklam på webbplatser utan det kommer att visas samma mängd reklam och reklamen kan bli mindre relevant för användaren.

Om man inte accepterar cookies kan det också leda till att viss information på webbplatsen inte blir tillgänglig.

Om du väljer bort cookies i din webbläsare kommer det endast gäller för den webbläsare du använder. Du kommer att behöva följa samma process på alla olika webbläsare du använder på samma och/eller olika datorer eller enheter.

Observera att om det finns separata användarkonton på en dator i ett hushåll har du möjlighet att skräddarsy dina inställningar för varje konto.